Doskonalenie zarządzania i wyników organizacji biznesowych z pomocą Modelu Doskonałości EFQM

Organizacje działające w biznesie ciągle poszukują nowych narzędzi, metod i systemów w celu maksymalizacji zysków i umocnienia swojej przewagi konkurencyjnej.

Model EFQM łączy wszystkie elementy systemu zarządzania w logiczną całość pokazując siłę organizacji i możliwości jej rozwoju. Jest stosowany przez około 30 000 organizacji w Europie i całym świecie.

Wdrożenie Modelu EFQM przynosi największe korzyści organizacjom, które w swej strategii dążą do ciągłego rozwoju, poprawy wyników biznesowych oraz umocnienia pozycji na rynku poprzez dbanie o satysfakcje klientów i pracowników oraz swój wizerunek.

Pomoc Umbrelli we wdrożeniu Modelu EFQM obejmuje

  • Przeprowadzenie bezpłatnego 2 godzinnego warsztatu dla zarządu/wyższej kadry kierowniczej, którego elementami są prezentacja Modelu i sposobu jego wdrożenia oraz zbudowanie przez uczestników warsztatu profilu swojej organizacji na tle najlepszych organizacji europejskich (link do prezentacji nt warszatu)
  • Przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej, zespołu liderów EFQM oraz pracowników
  • Pomoc doradczą w przeprowadzeniu samooceny EFQM oraz zaplanowaniu projektów/działań doskonalących
  • Pomoc we wdrożeniu zarządzania projektami i działaniami doskonalącymi oraz monitorowaniu projektów (opcjonalnie – zależnie od dojrzałości systemu zarządzania organizacji)
  • Pomoc w aplikowaniu o europejskie wyróżnienia i nagrody EFQM (opcja)

Zaletami naszego podejścia są:

  • Wykorzystanie w realizowanym projekcie bazy wiedzy, metodyki i narzędzi Fundacji EFQM, którymi dysponujemy jako Partner EFQM (jak np. dane do porównania wyników organizacji z wynikami wiodących organizacji europejskich)
  • Szybkie przeprowadzenie diagnozy(samooceny EFQM) organizacji i uruchomienie działań doskonalących w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia projektu
  • Wzrost zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie zarządzania
  • Poprawa wyników biznesowych, satysfakcji klientów i pracowników oraz wizerunku firmy
  • Rozwój kultury organizacyjnej firmy zgodnie z europejskimi trendami i dobrymi praktykami

Organizacjom które weszły na drogę doskonalenia wytyczoną Modelem EFQM oferujemy pomoc w uzyskaniu prestiżowych wyróżnień i nagród EFQM (patrz www.efqm.umbrella.org.pl)

Zespół konsultantów Umbrelli ma duże doświadczenie i wysokie międzynarodowe kwalifikacje do prowadzenia samooceny i doskonalenia zarządzania zgodnie z modelem EFQM. Nasz konsultant posiadający najwyższe kwalifikacje asesora EFQM (EFQM Master Class Assessor / Assessment Team Leader ) od 2000 roku uczestniczy w międzynarodowym zespole oceniającym organizacje ubiegające się o Europejską Nagrodę Jakości (EFQM Excellence Award).

Od 2000 roku pomogliśmy kilkudziesięciu organizacjom biznesowym we wdrażaniu Modelu EFQM w tym; BSH Bosch Siemens, Citibank Handlowy, EdF, Fiat Auto Poland Tychy, FM Logistic, Kimball Electronics, LG Innotec, Philips Polska, Polska Telefonia Cyfrowa, Schenker DB, Volkswagen Motor Polska. Fiat Tychy i Volkswagen Polkowice z naszą pomocą osiągnęli poziom laureatów Europejskiej Nagrody Jakości (EFQM Excellence Award)

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.
Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.