Szkolenie kadr w doskonaleniu zarządzania przy pomocy Modelu EFQM

Projekt szkoleniowy realizowany był w okresie styczeń 2007 – marzec 2008 przez Umbrellę w ramach umowy z PARP.

Pomoc projektu skierowana była do dobrze zarządzanych przedsiębiorstw, posiadających certyfikowane systemy zarządzania lub nagrody/dyplomy za działalność gospodarczą, będące potwierdzeniem ich zdolności do doskonalenia zarządzania przy pomocy kompleksowego narzędzia jakim jest Model EFQM, a dzięki zastosowaniu którego można wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na rynku europejskim.

Beneficjentami końcowymi projektu było ponad 120 przedsiębiorstw, oraz około 300 przeszkolonych pracowników. Projekt był realizowany w 16 województwach, a szkolenia odbywały się w miastach wojewódzkich.

W ramach projektu prowadzono cykl 3 szkoleń o różnym stopniu zaawansowania:

  • S1 - szkolenie wstępne umożliwiające zapoznanie kadry kierowniczej przedsiębiorstw z Modelem EFQM i korzyściami jego stosowania.
  • S2 - szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorstw, które po szkoleniu (S1) potwierdzą zainteresowanie dalszym uczestnictwem w projekcie. Przeszkolenie kilkuosobowego zespołu na szkoleniu S2 umożliwiało pełne przygotowanie przedsiębiorstwa do samodzielnego wdrożenia Modelu na poziomie podstawowym.
  • S3 - szkolenie europejskich asesorów EFQM - prowadzone było na licencji EFQM. Wyszkoliło na najwyższym europejskim poziomie specjalistów w zakresie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwie przy pomocy Modelu. Przeznaczone było dla liderów zespołów uczestniczących w szkoleniu S2.

Na bieżąco prowadzone były badania satysfakcji uczestników szkoleń i działania doskonalące zmierzające do jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań beneficjentów. Ponad 90% uczestników szkoleń wysoko oceniło zdobytą wiedzę i tematykę szkoleń adekwatną do potrzeb zawodowych.

Model Doskonałości EFQM jest praktycznym i kompleksowym narzędziem doskonalenia systemu zarządzania i wyników organizacji, szczególnie przydatnym dla organizacji, które mają już system zarządzania jakością lub zintegrowany system zarządzania i pragną w sposób efektywny kontynuować proces doskonalenia organizacji. Model ten jest również podstawą Europejskiej i Polskiej Nagrody Jakości. Wdrożenie Modelu EFQM to poprawa wyników biznesowych, efektywniejsze zarządzanie, wzrost konkurencyjności, możliwość zdobycia europejskich wyróżnień i nagród.

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.
Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.