Doskonalenie zarządzania urzędem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001 jest jedną z często stosowanych metod poprawy funkcjonowania urzędu. Dodatkową korzyścią tej metody jest uzyskania certyfikatu wzmacniającego wizerunek urzędu jako rzetelnego i wiarygodnego partnera zarówno dla obywateli jak i instytucji współpracujących. Wdrożenie tego systemu jest równoznaczne z wprowadzeniem zarządzania procesowego, które jest fundamentem racjonalnego, skutecznego zarządzania w każdym urzędzie administracji publicznej.

Urzędom pragnącym wdrożyć ISO 9001 oferujemy w zależności od ich potrzeb:

  • Kompleksową usługę obejmującą komplet szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników oraz pomoc doradczą na wszystkich etapach wdrożenia systemu ISO 9001
  • Wybrane szkolenia i usługi doradcze jak np. szkolenia audytorów wewnętrznych i audytorów wiodących, przeprowadzenie diagnozy systemu zarządzania itp.

Zalety naszego podejścia do wdrażania ISO 9001:

  • Wdrażanie systemu przebiega w partnerskiej współpracy pomiędzy Klientem a Umbrellą
  • Wdrażany system jest zawsze dostosowany do specyfiki i istniejących zasad funkcjonowania urzędu
  • Kładziemy duży nacisk na szkolenia nt zarządzania jakością w kontekście wymagań normy ISO 9001 zarówno prowadzone w organizacji( w formie tradycyjnej i e-learningowej) jak i szkolenia zewnętrzne,
  • Przeprowadzamy audit przed-certyfikacyjny według metodyki jednostki certyfikującej, co zapewnia minimalizację problemów i obniżkę kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu
  • Dbamy o to aby system zarządzania jakością można było łatwo zintegrować z innymi certyfikowanymi systemami zarządzania jak np. z system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 itp.
  • Wraz z wdrożeniem ISO 9001 oferujemy opcjonalnie narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie jakością

Pomagając we wdrożeniu ISO 9001 równolegle wspieramy rozwój kultury organizacyjnej urzędu w kierunku określonym w normie ISO 9004 i Modelu CAF . Tym samym tworzymy fundament do dalszego doskonalenia zarządzania, wzrostu zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz coraz lepszego postrzegania urzędu przez społeczeństwo.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów jakości w jednostkach administracji publicznej. Zdobyte doświadczenie z wdrożeń w kilkuset jednostkach administracji publicznej różnych szczebli - samorządowej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz rządowej (urzędy centralne, agencje, fundusze, urzędy wojewódzkie) umożliwia nam opracowanie skutecznej metodyki wdrażania systemu dostosowanej do charakteru pracy oraz typowych procesów zachodzących w administracji.

W uznaniu zasług w zakresie upowszechniania i wdrażania systemów zarządzania jakością w administracji publicznej Umbrella została uhonorowana Laurem Premiera RP.

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.
Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.