Szkolenie auditorów wiodących systemu zarządzania jakością ISO 9001 w administracji publicznej

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na auditorów wiodących. Uczestnicy szkolenia zdobywają kwalifikacje do prowadzenia auditów strony trzeciej (wykonywanych przez niezależne jednostki certyfikujące). Szkolenie przygotowuje również do prowadzenia i zarządzania auditami wewnątrz własnego urzędu oraz do prowadzenia auditów jednostek podległych i partnerów urzędów.(auditów strony drugiej).

Szkolenie jest oparte na metodyce brytyjskiej firmy INTEGRA Ltd. od której została zakupiona w 1999 roku licencja na materiały szkoleniowe. Od tego czasu szkolenia były wielokrotnie aktualizowane - w wyniku zmian w treści normy oraz naszych doświadczeń i opinii uczestników. Wysoka jakość szkolenia i międzynarodowe uznawanie certyfikatu jego ukończenia zapewnione jest poprzez akredytację szkolenia w brytyjskiej organizacji IRCA(International Register of Certificated Auditors).

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów Umbrelli - auditorów wiodących zarejestrowanych w IRCA i EOQ (European Organization for Quality). Wszyscy trenerzy prowadzący szkolenia mają wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej, jak też są czynnymi auditorami czołowych polskich jednostek certyfikujących.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem technik pracy grupowej, studiów przypadku urzędów administracji publicznej oraz nowoczesnych technik multimedialnych. Czas szkolenia wynosi razem 58 godzin lekcyjnych (netto) Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat - świadectwo ukończenia szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze ukończone szkolenie dla auditorów wewnętrznych według wymagań normy ISO 9001:2000 (PN- EN ISO 9001:2000).

Umbrella przeprowadziła łącznie ponad 50 szkoleń auditorów wiodących które ukończyło ponad 780 uczestników. Z ankiet oceny szkolenia przez uczestników wynika, że średnie oceny całości szkolenia są bardzo wysokie i kształtują się w przedziale od 4,7 do 4,8 w skali od 1 do 5.

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.
Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.