Wdrożenie Modelu EFQM w 5 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego

Projekt realizowany był w okresie listopad 2010 – maj 2011 w ramach umowy ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (ZGWWP) i obejmował usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrożenia Modelu Doskonałości EFQM w 5 urzędach:

 • Urzędzie Miasta Korycin
 • Urzędzie Gminy Wasilków
 • Urzędzie Miasta Nowogród
 • Urzędzie Gminy Mały Płock
 • Urzędzie Gminy Perlejewo

Model Doskonałości EFQM łączy wszystkie elementy systemu zarządzania w logiczną całość pokazując siłę organizacji i możliwości jej rozwoju. Ma charakter uniwersalny i może być stosowany przez każdą organizację. Uproszczoną wersją Modelu EFQM przystosowaną do potrzeb administracji publicznej jest Model CAF.

Wdrożenie Modelu EFQM w małych urzędach nie mających wcześniejszych doświadczeń w doskonaleniu zarządzania z pomocą innych narzędzi ( jak np. ISO 9001), realizowane przez Umbrellę z inicjatywy ZGWWP, miało charakter pilotażowy w skali krajowej administracji samorządowej. Opracowaliśmy szczegółową metodykę projektu dostosowaną do potrzeb urzędów zdiagnozowanych w trakcie pierwszej fazy projektu.

W każdym z urzędów przeszkoliliśmy grupę menedżerów i specjalistów w zakresie Modelu EFQM, prostej metody samooceny z pomocą Kwestionariusza EFQM oraz zarządzania projektami doskonalącymi.

Rezultaty projektu osiągnięte w każdym z 5 urzędów:

 • Określenie głównych (kluczowych) wyników urzędu podlegających systematycznemu monitoringowi
 • Wdrożenie podejścia procesowego (mapa, opisy najważniejszych procesów wraz z wskaźnikami)
 • Wdrożenie badań satysfakcji klientów
 • Wdrożenie badań satysfakcji pracowników
 • Opanowanie umiejętności samooceny za pomocą kwestionariusza EFQM oraz metodyki wdrażania projektów doskonalących zgodnych z wymaganiami EFQM dla aplikantów ubiegających się o pierwszy poziom europejskich wyróżnień EFQM.
 • Złożenie aplikacji o wyróżnienie EFQM pierwszego poziomu

W sierpniu 2011 r. w wyniku wizyty licencjonowanego walidatora EFQM wszystkie urzędy otrzymały wyróżnienie „Za zaangażowanie w doskonalenie" (C2E).

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.
Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.